עורך דין תאונות דרכים  |  עו"ד ביטוח לאומי
  טל: 03-5185190 פקס': 03-5185196
 

 

תאונת עבודה


במשרדנו פועלים אנשי מקצוע מתחומים שונים, שלהם ניסיון רב בטיפול במאות תביעות. בעזרת ידע מקצועי, ניסיון מצטבר עצום, רופאים מומחים והיכרות מעמיקה עם המערכות המורכבות, נוכל לסייע לך למצות את מלוא זכויותיך מביטוח לאומי.האם אני זכאי לפיצוי או קצבה עקב פגיעה בעבודה?

פיצוי או קצבת נכות מעבודה נועדו לפצות עובדים אשר נפגעו בעבודתם.
פגיעה בעבודה או תאונת עבודה היא תאונה או מחלה שקרתה תוך כדי ועקב עבודה.
כאשר בודקים את זכויותיו של אדם שנפגע בעבודה מבחינים בין מחלת מקצוע ל- תאונת עבודה:

תאונת / תאונות עבודה: אירוע תאונתי שהתרחש במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה.
תאונות מוגדרות כאירוע פתאומי, בלתי צפוי ובלתי מתוכנן, שהביא לפגיעה פיזית או נפשית באדם. תאונה מאופיינת בכך
שניתן לציין זמן מדויק ומקום ספציפי בו היא התרחשה. (לדוגמא: נפילה מסולם, החלקה במקום העבודה, פציעה מכלי
עבודה, ארוע לב עקב מריבה ועוד). על מנת שהתאונה תוכר כפגיעה בעבודה יש להוכיח כי התאונה התרחשה תוך כדי
ועקב העבודה ושהחבלות מהן סובל הנפגע התרחשו כתוצאה מתאונה זו.
בתנאים מסויימים תוכר גם תאונה בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה כפגיעה בעבודה.

מחלת מקצוע: מחלה שנגרמה עקב העבודה ומאופיינת בכך שהתנאים במקום העבודה סייעו באופן משמעותי להופעתה.
חלק מהמחלות המוכרות כפגיעה בעבודה מופיעות ברשימה בתקנות הביטוח הלאומי (כגון: ירידה בשמיעה עקב חשיפה לרעש,
סרטן העור עקב חשיפה לשמש, צרידות כרונית למורים, חשיפה לחומרים כימיים או רעילים ועוד).


הזכאים לפיצוי / קצבת נכות כתוצאה מתאונות עבודה:

1. נפגע שאירעה לו פגיעה בעבודה (תאונת עבודה או מחלת מקצוע).
2. התלויים במבוטח שנפטר עקב פגיעה בעבודה (לדוגמא: אלמן/ה, יתומים, הורים).

קביעת אחוזי נכות:
אחוזי הנכות נקבעים על פי תקנות הביטוח הלאומי לקביעת אחוזי נכות לנפגע בעבודה.
האחוזים נקבעים בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. פעמים רבות יקבעו רופאי
הוועדה בשלב ראשון נכות זמנית, ולאחר זמן תיקבע נכות צמיתה.

התשלומים המגיעים לנפגע עבודה:
1. דמי פגיעה- תשלום בגין היעדרות מעבודה עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע שלא יעלה על 91 יום הנמנים ממחרת יום הפגיעה.
דמי הפגיעה יחושבו לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה.
לאחר 91 יום, במידה ונותרה נכות רפואית בגין הפגיעה בעבודה ישולם למבוטח פיצוי חד פעמי או קצבה. חישוב הפיצוי / הקצבה לעובד
שכיר ייעשה לפי השכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או גילוי המחלה, ולעובד עצמאי בהתאם למקדמות
אותן שילם לביטוח לאומי בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה.

2. פיצוי חד פעמי- ישולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות מ-9% ועד 19% נכות. הפיצוי יחושב לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים
שקדמו לפגיעה X אחוזי הנכות X 43 קצבאות.

3. קצבת נכות מעבודה- תשולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות מ-20% נכות. הקצבה תחושב לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים
שקדמו לפגיעה X אחוזי הנכות.

4. טיפול רפואי- מבוטח שנפגע בעבודה והוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה, זכאי לכיסוי הוצאות ריפוי, החלמה ושיקום לרבות
טיפול, אשפוז, תרופות ומכשירים שניתנו ע"י קופות החולים.

5. גמלת תלויים עבור בני משפחה של נפטר עקב תאונת עבודה- במקרה בו עובד נפטר עקב פגיעה בעבודה יהיו זכאים התלויים בו
(אלמן/ה, יתומים, הורים) לגמלת תלויים.
גובה הקצבה משתנה בהתאם למספר ולגיל התלויים (40%-100% מהקצבה שהייתה משולמת לבעל דרגת נכות של 100%).

6. נכה נזקק - מי שלאחר 91 הימים הקצובים לדמי פגיעה, עדיין נמצא באי כושר עבודה מוחלט, יהיה זכאי לגמלה בגובה 75% מהשכר
הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה בתנאי שאין לי הכנסה ממקור אחר.

7. שיקום מקצועי- מי שנכותו למעלה מ- 10% יכול להיות זכאי לשיקום מקצועי אשר מטרתו היא הקניית מקצוע ו/או סיוע להשתלבות
בעבודה, ע"פ התאמה אישית ויכולת.

8. היוון קצבת נכות- נכה שנקבעה לו נכות בשיעור העולה על 20% יכול בתנאים מסויימים להיות זכאי להמיר את קצבת הנכות
במענק חד פעמי מסייע לך לממש את זכויותיך במקרה שבריאותך נפגעה.
 

 
דרעי ושות' משרד עורכי דין טלפון: 03-5185190  פקס: 03-5185196
עורך דין תאונות דרכים
| עו"ד ביטוח לאומי | גוגל פלוס |
דוא"ל
derilaw@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים